Hoşgeldiniz

16 Aralık 2010 Perşembe

Genetik el falı / Parmak uzunluğu ne anlama geliyor ?

Hamilelik süresince Rahim şartlarında oluşan çok küçük değişikler, kişinin hayatı boyunca taşıyacağı özellikleri belirler.
Bunlar, çeşitli sendromlar, bağışıklık sisiteminin durumu, parmak izi, hobi ve kabiliyetler, veya cinsel yönelimler gibi, değik özellikler olabilir.
Ceninin kız veya erkek olması, alınan ilaçlar, annenin bağışıklık sisitemi, hamileliğin geçtiği mevsiler, anne ile cenin arasındaki ince biokimyasa etkileşimler, rahim şartlarını belirleyen en temel özelliklerden bazılarıdır.

Bir çoğumuzun günlük yaşamda gözlemlediği gibi, kadınlar ekeklere göre daha duygusal, daha sakin bir kişiliğe sahiptirler.(istisnalar hariç)
Cambridge Üniversitesinden bir araştıma gurubu yeni doğmuş 100 kız ve erkek bebekle şöyle bir araştırma yapmıştır;
Bu arastırmada bebeklere mekanik bir oyuncak gösterilmiş ve bebeklerin bu oyuncağa ilgisinin olup olmadığı gözlemlenmiştir.

Araştırmayı yapan bayan;
Erkek bebeklerin mekanik oyuncağa daha sık baktığını, buna karşın kendisi ile göz temasınındaha az olduğunu,  
kız bebeklerin ise kendisi ile göz temasının daha fazla ama mekanik oyuncağa ilgisinin dahaaz olduğunu tesbit etmiş.
Ama bu araştırmayı asıl  ilginç yapan ise, bu çocukların anneleriden hamilelikleri esnasında „amnyo sıvısı“ alınmış ve bu sıvıdaki testesteron oranları ölçülmüş olmsıdır.
Arastirmanın sonunda bebelerin göz temasi sayısı ile amnyo sıvısındaki testesteron miktarı arasında ters orantı bulunmuştur.
Özetle söylemek gerekirse, yüksek testesterona maruz kalan bebekler arastırmacı bayan ile dahaaz göz temsınadüşük testesterona maruz kalan bebekler ise daha fazla göz temasınageçmişlerdir.

Otizm ve Asperger sendromu:
Göz teması ile mekanik oyuncağa ilgi, anne karnındaki testesteron miktari ne anlama geliyor? otizm ve asperger sendromu ile nasıl ilişkilendirebilir? Hemen belirtmek gerekirki, otistikler ve asperger sendromulular sosyal ilişki kurma zorluğuna karşın, mekanik konusunda uzmanlaşmışlardır. Bir radyoyu tamir etmeden veya 6-7 basamaklı sayıları kalem kullanmadan kafadan çarpıp bölmede üzerlerine yoktur.
Anne rahmindeki şartlar, bazı durumlarda makul sınırlar dışına çıkabilmektedir.
Bunlardan biride rahimdeki testesteron seviyesidir. Testesteron seviyesi kabul edilebilir sınırın üstüne çıkması durumunda, doğacak olan çocuğun otistik veya otizmin hafif bir formu olan asperger sendromu olmasına sebeb olur.

Otizim ve Asperger sendromunu, rahim içindeki yüsek konsantrasyonlu testesterondan dolayı beynin aşırı erkekleşmasi olarak tarif etmek yanlış olmaz.
Asperger sendromlular, otistiklere göre daha iyi durumdadırlar. Asperger sendromlularda, otistikler gibi konuşma zorluğu yoktur, matematikde, teknik araç ve gereçlerin ayrıntılarını anlamada otistiklere göre daha iyi durumdadırlar. Hatta okulda fizik ve matematikde harikalar yaratırlar. Ama arkadaşları ile ilişkide yalnızdırlar, empati yoktur. Beyinleri aşırı sınıflandırmaya, ve sistemleştirmeye yoğunlaşmıştır.

Okulda bir arkadaşı „saat kaç“ diye soracak olsa, belkide soruya şöyle düşünmekten cevap bile veremiyecek, „ Greenwich e göre 2 saat gerideyiz, güneşin batmasına 4 saat var, ögleden sonra 2 yi 25 dakika 12 saniye gectiğine göre...“ vs, vs...,
Veya günlük yaşamda, „Günaydın nasılsın“ „Ben iyiyim, ya sen nasılsın“gibi empati gerektiren konuşmaları yapması nerdeyse imkansızdır. (2)

Birçok bilim insanın ve sanatcının Asperger sendromlu olduğu söylenmektedir.
  •  Fields ödülü almiş ünlü ingiliz Matematikci Richard Borcherds,
  • Bill Gates (Tahmin ediliyor),
  • Asperger senromunun yani sira Savant-Sendromu da bulunan Daniel Paul Tammet „Pi“ sayısının virgülden soraki 22514 rakamını ezbere söyleyebilmektedir.
  • Albert Einstein und Isaac Newton. (tartısmalı)
Prenatal androgen model olarak adlandırılan model, embriyonun gelecekteki yaşamının rehimde belirlendiğini kabul eden bir modeldir.
Parmak uzunluğu ve cinsel yönelim
Hamilelik süresince salgılanan veya ağız yolu ile alınan Androjen hormonun (kadın ve erkekde bulunan, testeron gibi bir erkeklik hormonudur.) miktarı, sadece parmak uzunluğunu belirlemekle kalmaz aynı zamanda kişinin geleçekteki sexüel yöneliminide belirler. Parmaklarının birbirine göre uzunluğu, kişinin anne rahminde ne oranda anrojen hormonuna maruz kaldığınında bir ölçüsüdür. Yapılan araştırmalar sonucu, parmak uzunluğu hesaplaması şöyle yapılmaktadır:
İşaret parmağı uzunluğunun (2D) yüzük parmağı uzunluğuna olan oranı. (4D)
Kabaca „p“değeri kadınlarda „1“e çok yakın, erkeklerde ise„1“in altındadır denebilir.
Homosexüel kadınların anne karnında heterosexüel kadınlara göre daha fazla Androjen hormonuna maruz kalırlar. Bu yüzden Homosexüel kadınların yüzük parmağı ile işaret parmağı arasındaki fark, heterosexüell kadınlara göre daha fazladır. Yani Homosexüel kadınların yüzük parmağı daha uzundur.
Erkek kardeşlerde doğum sırası (Fraternal birth order effect):Her erkek bebek hamileliğinde ceninindeki testesterona karşı annenin oluşturduğu antikorlar (anti-male antibodies), erkeklere özel moleküllerin beyin yüzeyindeki hücreler bağlanmasını engeller. Teorik olarak her erkek kardeş kendisinden sonreki erkek kardeşin %33 homosexüel olmasını etkiler.
Gelişimsel kararsızlık ve el kullanımı (Developmental instability and handedness): Bu teori,   Rahim şartlardaki kararsızlık   kişinin  sağ el veya sol el kullanımınıda etkili olduğunu söyler. Bu teoriye göre el kullanımı, ile eşcinsellik arasında bir ilişki olduğu öne sürülmektedir. Her sol el kullanan (solak) eşcinsel değildir, veya her sağ el kullanan heterosexüel değildir. Genelleme olmamakla beraber istatiksel olarak eşcinsellerin çoğunlukla sol eli kulandığı bulgular arasındadır.MEHMET SALTÜRK'e teşekkürler